Bedrijfsfitness

In samenwerking met Lifecare C&S biedt FysicX bedrijven en organisaties nu de mogelijkheid actief bij te dragen aan een gezond personeelsbestand. Onbeperkt sporten voor uw medewerkers waarbij zij onder begeleiding staan van onze therapeuten en daarnaast jaarlijks een uitgebreide medische keuring krijgen, waarbij o.a. een ECG/hartfilmpje, bloed – en urine onderzoek standaard onderdelen zijn. Daarnaast is het pakket uit te breiden met de dienst Arbeid en Gezondheid, waardoor uw verzuimbegeleiding uit handen wordt genomen.

De voordelen voor u als werkgever zijn:

 • Onbeperkt sporten voor uw medewerkers, waardoor u actief een bijdrage levert aan de gezondheid van uw medewerkers. Daarbij wordt men bijgestaan door therapeuten.
 • Jaarlijks een uitgebreide medische keuring voor uw medewerkers. Hierdoor wordt de gezondheid van uw medewerkers goed in kaart gebracht. Daarnaast voldoet u aan artikel 18 van de Arbo-wet, hierin staat dat u als werkgever verplicht bent uw medewerkers een PMO aan te bieden.
 • Aangezien uw medewerkers regelmatig sporten en daarnaast jaarlijks uitgebreid medisch gekeurd worden, zal dit uw ziekteverzuim in uw organisatie positief zal beïnvloeden
 • Indien u kiest voor het aanvullende pakket Arbeid en Gezondheid, voldoet u aan de Wet Poortwachter en wordt het gehele verzuimproces uit handen genomen, van de eerste ziektemelding tot een volledig herstel.
 • Met ingang van 1 januari 2011 biedt de belastingdienst u de mogelijkheden om het fitnessen onder begeleiding, fiscaal aantrekkelijk te maken voor uw medewerkers.
 • Door een eventuele eigen bijdrage van uw medewerkers, zullen de kosten beperkt blijven.

Welke mogelijkheden zijn er:

Mogelijkheid 1:

 • Onbeperkt sporten onder begeleiding van onze therapeuten,
 • jaarlijks een uitgebreide medische keuring
 • € 35,- per persoon, per maand.

Mogelijkheid 2:

 • Onbeperkt sporten onder begeleiding van onze therapeuten,
 • Jaarlijks een uitgebreide medische keuring en uw gehele verzuimbegeleiding
 • € 45,- per persoon, per maand.

Voor verdere informatie, bel ons: 0570 – 510030 of 655454